گواهینامه امنیتی

NationalSSL

گواهینامه امنیتی معتبر یکساله برای دامنه ملی IR با پشتیبانی از آدرس های با و بدون www برای فقط یک دامنه و قابل Re-Issue به تعداد نامحدود
کلیه خدمات بدون هزینه ستاپ اولیه با نصب و راه اندازی کاملا رایگان

PositiveSSL

گواهینامه امنیتی معتبر یکساله از شرکت Comodo با پشتیبانی از آدرس های با و بدون www برای فقط یک دامنه و قابل Re-Issue به تعداد نامحدود
کلیه خدمات بدون هزینه ستاپ اولیه با نصب و راه اندازی کاملا رایگان با حداقل گارانتی 10,000 دلار توسط کپانی مربوطه

Multi Domain

گواهینامه امنیتی معتبر یکساله از شرکت Comodo با پشتیبانی از آدرس های با و بدون www برای فقط 3 دامنه و قابل Re-Issue به تعداد نامحدود و امکان نصب روی نامحدود سرور همراه با پشتیبانی رایگان شرکت
کلیه خدمات بدون هزینه ستاپ اولیه با نصب و راه اندازی کاملا رایگان با حداقل گارانتی 10,000 دلار توسط کپانی مربوطه

Wildcard SSL

گواهینامه امنیتی معتبر یکساله از شرکت Comodo با پشتیبانی از نامحدود زیر دامنه برای یک دامنه و قابل Re-Issue به تعداد نامحدود و امکان پشتیبانی از دامنه با هر پیشوند همراه با پشتیبانی رایگان شرکت
کلیه خدمات بدون هزینه ستاپ اولیه با نصب و راه اندازی کاملا رایگان با حداقل گارانتی 10,000 دلار توسط کپانی مربوطه