ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

لطفا کد نمایش داده شده را وارد نمایید

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.com
65,000تومان
1 سال
65,000تومان
1 سال
65,000تومان
1 سال
.net
85,000تومان
1 سال
85,000تومان
1 سال
85,000تومان
1 سال
.org
85,000تومان
1 سال
85,000تومان
1 سال
85,000تومان
1 سال
.ir
7,500تومان
1 سال
7,500تومان
1 سال
7,500تومان
1 سال
.co.ir
7,500تومان
1 سال
7,500تومان
1 سال
7,500تومان
1 سال
.biz
85,000تومان
1 سال
85,000تومان
1 سال
85,000تومان
1 سال
.info
85,000تومان
1 سال
85,000تومان
1 سال
85,000تومان
1 سال
.name
75,000تومان
1 سال
75,000تومان
1 سال
75,000تومان
1 سال
.mobi
99,000تومان
1 سال
99,000تومان
1 سال
99,000تومان
1 سال
.asia
75,000تومان
1 سال
75,000تومان
1 سال
75,000تومان
1 سال
.us
55,000تومان
1 سال
55,000تومان
1 سال
55,000تومان
1 سال
.ws
125,000تومان
1 سال
125,000تومان
1 سال
125,000تومان
1 سال
.eu
41,000تومان
1 سال
41,000تومان
1 سال
41,000تومان
1 سال
.bz
99,000تومان
1 سال
99,000تومان
1 سال
99,000تومان
1 سال
.in
60,000تومان
1 سال
60,000تومان
1 سال
60,000تومان
1 سال
.me
99,000تومان
1 سال
99,000تومان
1 سال
99,000تومان
1 سال
.co
125,000تومان
1 سال
125,000تومان
1 سال
125,000تومان
1 سال
.help
90,000تومان
1 سال
90,000تومان
1 سال
90,000تومان
1 سال
.love
140,000تومان
1 سال
140,000تومان
1 سال
140,000تومان
1 سال
.network
90,000تومان
1 سال
90,000تومان
1 سال
90,000تومان
1 سال
.news
125,000تومان
1 سال
125,000تومان
1 سال
125,000تومان
1 سال
.online
130,000تومان
1 سال
130,000تومان
1 سال
130,000تومان
1 سال
.pm
75,000تومان
1 سال
75,000تومان
1 سال
75,000تومان
1 سال
.space sale!
30,000تومان
1 سال
50,000تومان
1 سال
50,000تومان
1 سال
.support
90,000تومان
1 سال
90,000تومان
1 سال
90,000تومان
1 سال
.website sale!
35,000تومان
1 سال
125,000تومان
1 سال
125,000تومان
1 سال
.work
55,000تومان
1 سال
55,000تومان
1 سال
55,000تومان
1 سال
.xyz sale!
10,000تومان
1 سال
60,000تومان
1 سال
60,000تومان
1 سال
.tf
75,000تومان
1 سال
75,000تومان
1 سال
75,000تومان
1 سال
.top sale!
20,000تومان
1 سال
55,000تومان
1 سال
55,000تومان
1 سال
.tv
170,000تومان
1 سال
170,000تومان
1 سال
170,000تومان
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains