ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

لطفا کد نمایش داده شده را وارد نمایید

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.com
200,000تومان
1 سال
200,000تومان
1 سال
200,000تومان
1 سال
.net
250,000تومان
1 سال
250,000تومان
1 سال
250,000تومان
1 سال
.org
240,000تومان
1 سال
240,000تومان
1 سال
240,000تومان
1 سال
.ir
7,500تومان
1 سال
7,500تومان
1 سال
7,500تومان
1 سال
.co.ir
7,500تومان
1 سال
7,500تومان
1 سال
7,500تومان
1 سال
.biz
234,000تومان
1 سال
234,000تومان
1 سال
234,000تومان
1 سال
.info
258,000تومان
1 سال
258,000تومان
1 سال
258,000تومان
1 سال
.name
160,000تومان
1 سال
160,000تومان
1 سال
160,000تومان
1 سال
.mobi
319,000تومان
1 سال
319,000تومان
1 سال
319,000تومان
1 سال
.asia
240,000تومان
1 سال
240,000تومان
1 سال
240,000تومان
1 سال
.us
157,000تومان
1 سال
157,000تومان
1 سال
157,000تومان
1 سال
.ws
330,000تومان
1 سال
330,000تومان
1 سال
330,000تومان
1 سال
.eu
81,000تومان
1 سال
81,000تومان
1 سال
81,000تومان
1 سال
.bz
295,000تومان
1 سال
295,000تومان
1 سال
295,000تومان
1 سال
.in
147,000تومان
1 سال
147,000تومان
1 سال
147,000تومان
1 سال
.me
202,000تومان
1 سال
202,000تومان
1 سال
202,000تومان
1 سال
.co
345,000تومان
1 سال
345,000تومان
1 سال
345,000تومان
1 سال
.help
360,000تومان
1 سال
360,000تومان
1 سال
360,000تومان
1 سال
.love
345,000تومان
1 سال
345,000تومان
1 سال
345,000تومان
1 سال
.network
225,000تومان
1 سال
225,000تومان
1 سال
225,000تومان
1 سال
.news
260,000تومان
1 سال
260,000تومان
1 سال
260,000تومان
1 سال
.online
430,000تومان
1 سال
430,000تومان
1 سال
430,000تومان
1 سال
.pm
220,000تومان
1 سال
220,000تومان
1 سال
220,000تومان
1 سال
.space
105,000تومان
1 سال
105,000تومان
1 سال
105,000تومان
1 سال
.support
225,000تومان
1 سال
225,000تومان
1 سال
225,000تومان
1 سال
.website
260,000تومان
1 سال
260,000تومان
1 سال
260,000تومان
1 سال
.work
86,000تومان
1 سال
86,000تومان
1 سال
86,000تومان
1 سال
.xyz
140,000تومان
1 سال
140,000تومان
1 سال
140,000تومان
1 سال
.tf
95,000تومان
1 سال
95,000تومان
1 سال
95,000تومان
1 سال
.top
120,000تومان
1 سال
120,000تومان
1 سال
120,000تومان
1 سال
.tv
430,000تومان
1 سال
430,000تومان
1 سال
430,000تومان
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains