ثبت دامنه

دامنه خود را جستجو کنید. دامنه یا کلمه کلیدی مورد نظر جهت بررسی وارد نمایید.


جستجو...

دامنه باید با حروف یا عدد شروع شود و حداقل و حداکثر کاراکتر باشد

:domain در دسترس نیست

تبریک! در دسترس است!

Contact Us
We detected the domain you entered is an international domain name. In order to continue, please select your desired domain language.
Please select the language of the domain you wish to register.

.com
400,000تومان
.net
520,000تومان
.org
520,000تومان
.ir
16,000تومان
دامنه های پیشنهادی
در حال بررسی سایر پیشنهادات
ویژه جدید فروش

امکان پیشنهاد دامنه ممکن است همیشه در دسترسی . Availability is checked in real-time at the point of adding to the cart.

مشاهده بر اساس دسته بندی

دامنه
ثبت دامین
انتقال
تمدید
.com
400,000تومان
1 سال
400,000تومان
1 سال
400,000تومان
1 سال
.net
520,000تومان
1 سال
520,000تومان
1 سال
520,000تومان
1 سال
.org
520,000تومان
1 سال
520,000تومان
1 سال
520,000تومان
1 سال
.ir
16,000تومان
1 سال
16,000تومان
1 سال
16,000تومان
1 سال
.co.ir
7,500تومان
1 سال
7,500تومان
1 سال
7,500تومان
1 سال
.co.com
1,172,000تومان
1 سال
1,172,000تومان
1 سال
1,172,000تومان
1 سال
.biz
600,000تومان
1 سال
600,000تومان
1 سال
600,000تومان
1 سال
.info
520,000تومان
1 سال
520,000تومان
1 سال
520,000تومان
1 سال
.me
560,000تومان
1 سال
560,000تومان
1 سال
560,000تومان
1 سال
.name
320,000تومان
1 سال
320,000تومان
1 سال
320,000تومان
1 سال
.mobi
640,000تومان
1 سال
640,000تومان
1 سال
640,000تومان
1 سال
.xyz
400,000تومان
1 سال
400,000تومان
1 سال
400,000تومان
1 سال
.co
1,000,000تومان
1 سال
1,000,000تومان
1 سال
1,000,000تومان
1 سال
.love
1,000,000تومان
1 سال
1,000,000تومان
1 سال
1,000,000تومان
1 سال
.work
320,000تومان
1 سال
320,000تومان
1 سال
320,000تومان
1 سال
.city
680,000تومان
1 سال
680,000تومان
1 سال
680,000تومان
1 سال
.cloud
400,000تومان
1 سال
400,000تومان
1 سال
400,000تومان
1 سال
.pro
560,000تومان
1 سال
560,000تومان
1 سال
560,000تومان
1 سال
.art
480,000تومان
1 سال
480,000تومان
1 سال
480,000تومان
1 سال
.online
1,240,000تومان
1 سال
1,240,000تومان
1 سال
1,240,001تومان
1 سال
.space
920,000تومان
1 سال
920,000تومان
1 سال
920,000تومان
1 سال
.eu
259,000تومان
1 سال
259,000تومان
1 سال
259,000تومان
1 سال
.website
879,000تومان
1 سال
879,000تومان
1 سال
879,000تومان
1 سال
.store
2,342,000تومان
1 سال
2,342,000تومان
1 سال
2,342,000تومان
1 سال
.doctor
3,288,000تومان
1 سال
3,288,000تومان
1 سال
3,288,000تومان
1 سال
.shop
1,196,000تومان
1 سال
1,196,000تومان
1 سال
1,196,000تومان
1 سال
.coffee
1,078,000تومان
1 سال
1,078,000تومان
1 سال
1,078,000تومان
1 سال
.tech
1,744,000تومان
1 سال
1,744,000تومان
1 سال
1,744,000تومان
1 سال
.taxi
1,779,000تومان
1 سال
1,779,000تومان
1 سال
1,779,000تومان
1 سال
.center
888,000تومان
1 سال
888,000تومان
1 سال
888,000تومان
1 سال
.asia
499,000تومان
1 سال
499,000تومان
1 سال
499,000تومان
1 سال
.us
410,000تومان
1 سال
410,000تومان
1 سال
410,000تومان
1 سال
.ws
947,000تومان
1 سال
947,000تومان
1 سال
947,000تومان
1 سال
.bz
847,000تومان
1 سال
847,000تومان
1 سال
847,000تومان
1 سال
.in
425,000تومان
1 سال
425,000تومان
1 سال
425,000تومان
1 سال
.help
1,037,000تومان
1 سال
1,037,000تومان
1 سال
1,037,000تومان
1 سال
.network
702,000تومان
1 سال
702,000تومان
1 سال
702,000تومان
1 سال
.news
802,000تومان
1 سال
802,000تومان
1 سال
802,000تومان
1 سال
.pm
900,000تومان
1 سال
900,000تومان
1 سال
900,000تومان
1 سال
.support
702,000تومان
1 سال
702,000تومان
1 سال
702,000تومان
1 سال
.tf
1,078,000تومان
1 سال
1,078,000تومان
1 سال
1,078,000تومان
1 سال
.blue
608,000تومان
1 سال
608,000تومان
1 سال
608,000تومان
1 سال
.top
189,000تومان
1 سال
189,000تومان
1 سال
189,000تومان
1 سال
.tv
1,246,000تومان
1 سال
1,246,000تومان
1 سال
1,246,000تومان
1 سال
.fun
748,000تومان
1 سال
748,000تومان
1 سال
748,000تومان
1 سال
.company
276,000تومان
1 سال
276,000تومان
1 سال
276,000تومان
1 سال
.business
276,000تومان
1 سال
276,000تومان
1 سال
276,000تومان
1 سال
.pictures
377,000تومان
1 سال
377,000تومان
1 سال
377,000تومان
1 سال
.click
363,000تومان
1 سال
363,000تومان
1 سال
363,000تومان
1 سال
.link
363,000تومان
1 سال
363,000تومان
1 سال
363,000تومان
1 سال
.rocks
427,000تومان
1 سال
427,000تومان
1 سال
427,000تومان
1 سال
.bid
87,000تومان
1 سال
87,000تومان
1 سال
87,000تومان
1 سال
.realty
13,786,000تومان
1 سال
13,786,000تومان
1 سال
13,786,000تومان
1 سال
.date
87,000تومان
1 سال
87,000تومان
1 سال
87,000تومان
1 سال
.app
700,000تومان
1 سال
700,000تومان
1 سال
700,000تومان
1 سال

لطفا یک دسته بندی را انتخاب کنید

افزودن میزبانی وب

از میان پکیج های هاستینگ انتخاب نمایید

هر نوع پکیج ما متناسب با بودجه های مختلف تعیین شده است

بررسی پکیج ها

انتقال دامنه به ما

با انتقال دامنه دامنه شما یکسال دیگر تمدیدی می شود!*

انتقال دامنه

* شامل TLD های خاص و دامنه های به تازگی تمدید شده