ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

لطفا کد نمایش داده شده را وارد نمایید

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.com
99,000تومان
1 سال
99,000تومان
1 سال
99,000تومان
1 سال
.net
125,000تومان
1 سال
125,000تومان
1 سال
125,000تومان
1 سال
.org
115,000تومان
1 سال
115,000تومان
1 سال
115,000تومان
1 سال
.ir
7,500تومان
1 سال
7,500تومان
1 سال
7,500تومان
1 سال
.co.ir
7,500تومان
1 سال
7,500تومان
1 سال
7,500تومان
1 سال
.biz
119,000تومان
1 سال
119,000تومان
1 سال
119,000تومان
1 سال
.info
115,000تومان
1 سال
115,000تومان
1 سال
115,000تومان
1 سال
.name
119,000تومان
1 سال
119,000تومان
1 سال
119,000تومان
1 سال
.mobi
145,000تومان
1 سال
145,000تومان
1 سال
145,000تومان
1 سال
.asia
135,000تومان
1 سال
135,000تومان
1 سال
135,000تومان
1 سال
.us
99,000تومان
1 سال
99,000تومان
1 سال
99,000تومان
1 سال
.ws
340,000تومان
1 سال
340,000تومان
1 سال
340,000تومان
1 سال
.eu
80,000تومان
1 سال
80,000تومان
1 سال
80,000تومان
1 سال
.bz
300,000تومان
1 سال
300,000تومان
1 سال
300,000تومان
1 سال
.in
140,000تومان
1 سال
140,000تومان
1 سال
140,000تومان
1 سال
.me
200,000تومان
1 سال
200,000تومان
1 سال
200,000تومان
1 سال
.co
300,000تومان
1 سال
300,000تومان
1 سال
300,000تومان
1 سال
.help
350,000تومان
1 سال
350,000تومان
1 سال
350,000تومان
1 سال
.love
340,000تومان
1 سال
340,000تومان
1 سال
340,000تومان
1 سال
.network
220,000تومان
1 سال
220,000تومان
1 سال
220,000تومان
1 سال
.news
250,000تومان
1 سال
250,000تومان
1 سال
250,000تومان
1 سال
.online
430,000تومان
1 سال
430,000تومان
1 سال
430,000تومان
1 سال
.pm
220,000تومان
1 سال
220,000تومان
1 سال
220,000تومان
1 سال
.space
100,000تومان
1 سال
100,000تومان
1 سال
100,000تومان
1 سال
.support
220,000تومان
1 سال
220,000تومان
1 سال
220,000تومان
1 سال
.website
250,000تومان
1 سال
250,000تومان
1 سال
250,000تومان
1 سال
.work
85,000تومان
1 سال
85,000تومان
1 سال
85,000تومان
1 سال
.xyz
130,000تومان
1 سال
130,000تومان
1 سال
130,000تومان
1 سال
.tf
95,000تومان
1 سال
95,000تومان
1 سال
95,000تومان
1 سال
.top
120,000تومان
1 سال
120,000تومان
1 سال
120,000تومان
1 سال
.tv
430,000تومان
1 سال
430,000تومان
1 سال
430,000تومان
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains