سرور اختصاصی هتزنر

دیتاسنتر هتزنر آلمان (Hetzner) واقع در کشور آلمان قرار دارد و کیفیت خدمات آن عالی و هزینه آن مرقوم به صرفه است. دیتاسنتر هتزنر Hetzner یکی از بزرگترین ارائه کنندگان خدمات میزبانی و دیتاسنتر در اروپا می‌باشد، این شرکت از سال ۱۹۹۷ کار خود را آغاز کرده و در حال‌حاضر نزدیک به ۲۰ دیتاسنتر در آلمان تاسیس نموده‌ است. بستر ارتباطی پایدار و نرخ خدمات مناسب، دو مزیت مهم خدمات این شرکت می‌ باشد.

EX42

CPU Intel® Core™ i7-6700 Quad-Core Skylake inkl. Hyper-Threading-Technologies
RAM 64GB DDR4
HDD 2x 4 TB SATA 6 Gb/s 7200 rpm - Class Enterprise
IP 1x IPv4 & Subnet /64 IPv6
Connection 1 Gbit/s-Port (1 GBit/s Guaranteed) UNLIMITED Monthly Bandwidth

EX42-NVMe

CPU Intel® Core™ i7-6700 Quad-Core Skylake inkl. Hyper-Threading-Technologies
RAM 64GB DDR4
HDD 2x 512GB NVMe SSD
IP 1x IPv4 & Subnet /64 IPv6
Connection 1 Gbit/s-Port (1 GBit/s Guaranteed) UNLIMITED Monthly Bandwidth

EX52

CPU Intel® Core™ i7-8700 Hexa-Core Coffee Lake incl. Hyper-Threading Technology
RAM 64GB DDR4
HDD 2x 8 TB SATA 6 Gb/s 7200 rpm - Class Enterprise
IP 1x IPv4 & Subnet /64 IPv6
Connection 1 Gbit/s-Port (1 GBit/s Guaranteed) UNLIMITED Monthly Bandwidth

EX52-NVMe

CPU Intel® Core™ i7-8700 Hexa-Core Coffee Lake incl. Hyper-Threading Technology
RAM 64GB DDR4
HDD 2 x1 TB NVMe SSD
IP 1x IPv4 & Subnet /64 IPv6
Connection 1 Gbit/s-Port (1 GBit/s Guaranteed) UNLIMITED Monthly Bandwidth

EX62

CPU Intel® Core™ i9-9900K Octa-Core incl. Hyper-Threading Technology
RAM 64GB DDR4
HDD 2x 8 TB SATA 6 Gb/s 7200 rpm - Class Enterprise
IP 1x IPv4 & Subnet /64 IPv6
Connection 1 Gbit/s-Port (1 GBit/s Guaranteed) UNLIMITED Monthly Bandwidth

EX62-NVMe

CPU Intel® Core™ i9-9900K Octa-Core incl. Hyper-Threading Technology
RAM 64GB DDR4
HDD 2 x1 TB NVMe SSD
IP 1x IPv4 & Subnet /64 IPv6
Connection 1 Gbit/s-Port (1 GBit/s Guaranteed) UNLIMITED Monthly Bandwidth

PX62-NVMe

CPU Intel® Xeon® E-2176G Hexa-Core
incl. Hyper-Threading Technology
RAM 64 GB DDR4 ECC
HDD 2 x 960 GB NVMe Gen3 x4
IP 1x IPv4 & Subnet /64 IPv6
Connection 1 Gbit/s-Port (1Gbit/s Guaranteed) UNLIMITED Monthly Bandwidth