میزبانی فضای ذخیره سازی

میزبانی فضای ذخیره سازی (Storage Box)، موقعیت سرور در اروپا، کشور آلمان و دارای پهنای باند اختصاصی و دسترسی از محیط اینترنت از طریق پروتکل های مشهور، با امکان بک آپ گیری خودکار حرفه

BX11
 • 1 ترابایت فضا دیسک
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • 10 در ثانیه تعداد کانکشن
 • 2 نسخه پشتیبانی اطلاعات
 • المان، فلاند موقعیت سرور
 • FTP, FTPS, SFTP, SCP, Samba/CIFS, rsync via SSH, HTTPS, WebDAV, BorgBackup امکانات پشتیبانی شده
BX21
 • 5 ترابایت فضا دیسک
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • 10 در ثانیه تعداد کانکشن
 • 4 نسخه پشتیبانی اطلاعات
 • المان، فلاند موقعیت سرور
 • FTP, FTPS, SFTP, SCP, Samba/CIFS, rsync via SSH, HTTPS, WebDAV, BorgBackup امکانات پشتیبانی شده
BX31
 • 10 ترابایت فضا دیسک
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • 10 در ثانیه تعداد کانکشن
 • 6 نسخه پشتیبانی اطلاعات
 • المان، فلاند موقعیت سرور
 • FTP, FTPS, SFTP, SCP, Samba/CIFS, rsync via SSH, HTTPS, WebDAV, BorgBackup امکانات پشتیبانی شده
BX41
 • 20 ترابایت فضا دیسک
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • 10 در ثانیه تعداد کانکشن
 • 8 نسخه پشتیبانی اطلاعات
 • المان، فلاند موقعیت سرور
 • FTP, FTPS, SFTP, SCP, Samba/CIFS, rsync via SSH, HTTPS, WebDAV, BorgBackup امکانات پشتیبانی شده