سرور مجازی ابری

سرور های مجازی ابری واقع در دیتاسنتر هتزنر در موقعیت های آلمان و فنلاند با دیسک های پر سرعت NVMe، سیستم عامل های دلخواه (ویندوز یا لینوکس)، شبکه پرسرعت گیگابیتی به همراه دیداس پروتکشن حرفه ای به صورت ساعتی تا ماهیانه ارائه می گردد.

CX11

پردازنده 1 هسته مجازی
حافظه 2 گیگابایت
فضای دیسک 20 گیگابایت
ترافیک 20 ترابایت/ماهیانه
موقعیت آلمان/فلاند
امکان بک آپ گیری بلی
دیداس پرتکشن بلی
سیستم عامل دلخواه بلی

CPX11

پردازنده 2 هسته مجازی
حافظه 2 گیگابایت
فضای دیسک 40 گیگابایت
ترافیک 20 ترابایت/ماهیانه
موقعیت آلمان/فلاند/آمریکا
امکان بک آپ گیری بلی
دیداس پرتکشن بلی
سیستم عامل دلخواه بلی

CX21

پردازنده 2 هسته مجازی
حافظه 4 گیگابایت
فضای دیسک 40 گیگابایت
ترافیک 20 ترابایت/ماهیانه
موقعیت آلمان/فلاند
امکان بک آپ گیری بلی
دیداس پرتکشن بلی
سیستم عامل دلخواه بلی

CPX21

پردازنده 3 هسته مجازی
حافظه 4 گیگابایت
فضای دیسک 80 گیگابایت
ترافیک 20 ترابایت/ماهیانه
موقعیت آلمان/فلاند/آمریکا
امکان بک آپ گیری بلی
دیداس پرتکشن بلی
سیستم عامل دلخواه بلی

CX31

پردازنده 2 هسته مجازی
حافظه 8 گیگابایت
فضای دیسک 80 گیگابایت
ترافیک 20 ترابایت/ماهیانه
موقعیت آلمان/فلاند
امکان بک آپ گیری بلی
دیداس پرتکشن بلی
سیستم عامل دلخواه بلی

CPX31

پردازنده 4 هسته مجازی
حافظه 8 گیگابایت
فضای دیسک 160 گیگابایت
ترافیک 20 ترابایت/ماهیانه
موقعیت آلمان/فلاند/آمریکا
امکان بک آپ گیری بلی
دیداس پرتکشن بلی
سیستم عامل دلخواه بلی

CX41

پردازنده 4 هسته مجازی
حافظه 16 گیگابایت
فضای دیسک 160 گیگابایت
ترافیک 20 ترابایت/ماهیانه
موقعیت آلمان/فلاند
امکان بک آپ گیری بلی
دیداس پرتکشن بلی
سیستم عامل دلخواه بلی

CX51

پردازنده 8 هسته مجازی
حافظه 32 گیگابایت
فضای دیسک 240 گیگابایت
ترافیک 20 ترابایت/ماهیانه
موقعیت آلمان/فلاند
امکان بک آپ گیری بلی
دیداس پرتکشن بلی
سیستم عامل دلخواه بلی

CCX11

پردازنده 2 هسته اختصاصی
حافظه 8 گیکابایت
فضای دیسک 80 گیگابایت
ترافیک 20 ترابایت/ماهیانه
موقعیت آلمان/فلاند
امکان بک آپ گیری بلی
دیداس پرتکشن بلی
سیستم عامل دلخواه بلی

CCX21

پردازنده 4 هسته اختصاصی
حافظه 16 گیکابایت
فضای دیسک 160 گیگابایت
ترافیک 20 ترابایت/ماهیانه
موقعیت آلمان/فلاند
امکان بک آپ گیری بلی
دیداس پرتکشن بلی
سیستم عامل دلخواه بلی

CCX31

پردازنده 8 هسته اختصاصی
حافظه 32 گیکابایت
فضای دیسک 240 گیگابایت
ترافیک 20 ترابایت/ماهیانه
موقعیت آلمان/فلاند
امکان بک آپ گیری بلی
دیداس پرتکشن بلی
سیستم عامل دلخواه بلی

CCX41

پردازنده 16 هسته اختصاصی
حافظه 64 گیکابایت
فضای دیسک 360گیگابایت
ترافیک 20 ترابایت/ماهیانه
موقعیت آلمان/فلاند
امکان بک آپ گیری بلی
دیداس پرتکشن بلی
سیستم عامل دلخواه بلی

CCX51

پردازنده 32 هسته اختصاصی
حافظه 128 گیکابایت
فضای دیسک 540 گیگابایت
ترافیک 20 ترابایت/ماهیانه
موقعیت آلمان/فلاند
امکان بک آپ گیری بلی
دیداس پرتکشن بلی
سیستم عامل دلخواه بلی