نمایندگی سرور مجازی

نمایندگی سرورهای مجازی مولتی لوکشین

Res-VPS01
 • 400 گیگابایت فضای دیسک
 • 2 هسته مجازی (هر سرور) تعداد پردازنده
 • 4 گیگابایت حافظه رم
 • 10 ترابایت ترافیک ماهیانه
 • 3 تعداد آدرس آی پی
 • 3 تعداد سرور مجاز
 • SolusVM کنترل پنل سرور مجازی
Res-VPS02
 • 600 گیگابایت فضای دیسک
 • 2 هسته مجازی (هر سرور) تعداد پردازنده
 • 6 گیگابایت حافظه رم
 • 15 ترابایت ترافیک ماهیانه
 • 5 تعداد آدرس آی پی
 • 5 تعداد سرور مجاز
 • SolusVM کنترل پنل سرور مجازی
Res-VPS03
 • 800 گیگابایت فضای دیسک
 • 2 هسته مجازی (هر سرور) تعداد پردازنده
 • 8 گیگابایت حافظه رم
 • 20 ترابایت ترافیک ماهیانه
 • 7 تعداد آدرس آی پی
 • 7 تعداد سرور مجاز
 • SolusVM کنترل پنل سرور مجازی
Res-VPS04
 • 1000 گیگابایت فضای دیسک
 • 2 هسته مجازی (هر سرور) تعداد پردازنده
 • 10 گیگابایت حافظه رم
 • 30 ترابایت ترافیک ماهیانه
 • 10 تعداد آدرس آی پی
 • 10 تعداد سرور مجاز
 • SolusVM کنترل پنل سرور مجازی