هاستینگ وردپرس ویژه

بسته اول
 • 500 مگابایت فضای دیسک
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • یک دامنه قابل میزبانی
 • نامحدود پایگاه داده (MySQL)، ایمیل (Email Account)، زیر دامنه (Sub Domain)، پارک دامنه (Parked Domain)، اف تی پی (FTP Account)
 • 2 گیگابایت حافظه (RAM)
 • 35 درخواست قابل اجرا در ثانیه
بسته دوم
 • 1024 مگابایت فضای دیسک
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • یک دامنه قابل میزبانی
 • نامحدود پایگاه داده (MySQL)، ایمیل (Email Account)، زیر دامنه (Sub Domain)، پارک دامنه (Parked Domain)، اف تی پی (FTP Account)
 • 2.25 گیگابایت حافظه (RAM)
 • 40 درخواست قابل اجرا در ثانیه
بسته سوم
 • 2048 مگابایت فضای دیسک
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • یک دامنه قابل میزبانی
 • نامحدود پایگاه داده (MySQL)، ایمیل (Email Account)، زیر دامنه (Sub Domain)، پارک دامنه (Parked Domain)، اف تی پی (FTP Account)
 • 2.50 گیگابایت حافظه (RAM)
 • 45 درخواست قابل اجرا در ثانیه
بسته چهارم
 • 4096 مگابایت فضای دیسک
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • یک دامنه قابل میزبانی
 • نامحدود پایگاه داده (MySQL)، ایمیل (Email Account)، زیر دامنه (Sub Domain)، پارک دامنه (Parked Domain)، اف تی پی (FTP Account)
 • 2.75 گیگابایت حافظه (RAM)
 • 50 درخواست قابل اجرا در ثانیه
بسته پنجم
 • 6144 مگابایت فضای دیسک
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • یک دامنه قابل میزبانی
 • نامحدود پایگاه داده (MySQL)، ایمیل (Email Account)، زیر دامنه (Sub Domain)، پارک دامنه (Parked Domain)، اف تی پی (FTP Account)
 • 3 گیگابایت حافظه (RAM)
 • 55 درخواست قابل اجرا در ثانیه
بسته ششم
 • 10240 مگابایت فضای دیسک
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • یک دامنه قابل میزبانی
 • نامحدود پایگاه داده (MySQL)، ایمیل (Email Account)، زیر دامنه (Sub Domain)، پارک دامنه (Parked Domain)، اف تی پی (FTP Account)
 • 3.50 گیگابایت حافظه (RAM)
 • 60 درخواست قابل اجرا در ثانیه