HostDL1

72,000 تومان
ماهانه
  • توجه سرویس ویژه نگهداری فایل نظیر هاست آپلود و هاست دانلود (HostDL) است.
ده گیگابایت فضای وب ,نامحدود پهنای باند , امکان میزبانی پایگاه داده و ایمیل وجود ندارد, زیر دامنه، اف تی پی , پارک دامنه به تعداد نامحدود , خدمات بک آپ گیری دارد .

HostDL2

120,000 تومان
ماهانه
  • توجه سرویس ویژه نگهداری فایل نظیر هاست آپلود و هاست دانلود (HostDL) است.
بیست گیگابایت فضای وب ,نامحدود پهنای باند , امکان میزبانی پایگاه داده و ایمیل وجود ندارد, زیر دامنه، اف تی پی , پارک دامنه به تعداد نامحدود , خدمات بک آپ گیری دارد .

HostDL3

240,000 تومان
ماهانه
  • توجه سرویس ویژه نگهداری فایل نظیر هاست آپلود و هاست دانلود (HostDL) است.
پنجاه گیگابایت فضای وب ,نامحدود پهنای باند , امکان میزبانی پایگاه داده و ایمیل وجود ندارد, زیر دامنه، اف تی پی , پارک دامنه به تعداد نامحدود , خدمات بک آپ گیری دارد .

HostDL4

360,000 تومان
ماهانه
  • توجه سرویس ویژه نگهداری فایل نظیر هاست آپلود و هاست دانلود (HostDL) است.
یکصد گیگابایت فضای وب ,نامحدود پهنای باند , امکان میزبانی پایگاه داده و ایمیل وجود ندارد, زیر دامنه، اف تی پی , پارک دامنه به تعداد نامحدود , خدمات بک آپ گیری دارد .

HostDL5

540,000 تومان
ماهانه
  • توجه سرویس ویژه نگهداری فایل نظیر هاست آپلود و هاست دانلود (HostDL) است.
دویست گیگابایت فضای وب ,نامحدود پهنای باند , امکان میزبانی پایگاه داده و ایمیل وجود ندارد, زیر دامنه، اف تی پی , پارک دامنه به تعداد نامحدود , خدمات بک آپ گیری دارد .

HostDL6

900,000 تومان
ماهانه
  • توجه سرویس ویژه نگهداری فایل نظیر هاست آپلود و هاست دانلود (HostDL) است.
پانصد گیگابایت فضای وب ,نامحدود پهنای باند , امکان میزبانی پایگاه داده و ایمیل وجود ندارد, زیر دامنه، اف تی پی , پارک دامنه به تعداد نامحدود , خدمات بک آپ گیری دارد .

HostDL7

455,000 تومان
ماهانه
  • توجه سرویس ویژه نگهداری فایل نظیر هاست آپلود و هاست دانلود (HostDL) است.
یک ترابایت فضای وب ,نامحدود پهنای باند , امکان میزبانی پایگاه داده و ایمیل وجود ندارد, زیر دامنه، اف تی پی , پارک دامنه به تعداد نامحدود , خدمات بک آپ گیری دارد .