هاستینگ لینوکس سی پنل ایران

هاستینگ لینوکس با کنترل پنل سی پنل در کشور ایران (تهران)، تا 4 برابر سرعت دسترسی بیشتر و هزینه مقرون به صرفه بدون اثر تحریمات خارجی

پایه

250 مگابایت فضای
نامحدود پهنای باند
نامحدود زیر دامنه
نامحدود پارک دامنه
بدون میزبان دامنه
نامحدود پایگاه داده
نامحدود ایمیل اکانت

اقتصادی

500 مگابایت فضای وب
نامحدود پهنای باند
نامحدود زیر دامنه
نامحدود پارک دامنه
1 میزبان دامنه
نامحدود پایگاه داده
نامحدود ایمیل اکانت

شخصی

1000 مگابایت فضای وب
نامحدود پهنای باند
نامحدود زیر دامنه
نامحدود پارک دامنه
3 میزبان دامنه
نامحدود پایگاه داده
نامحدود ایمیل اکانت

پیشرفته

1500 مگابایت فضای وب
نامحدود پهنای باند
نامحدود زیر دامنه
نامحدود پارک دامنه
4 میزبان دامنه
نامحدود پایگاه داده
نامحدود ایمیل اکانت

فوق پیشرفته

2000 مگابایت فضای وب
نامحدود پهنای باند
نامحدود زیر دامنه
نامحدود پارک دامنه
5 میزبان دامنه
نامحدود پایگاه داده
نامحدود ایمیل اکانت

تجاری

3000 مگابایت فضای وب
نامحدود پهنای باند
نامحدود زیر دامنه
نامحدود پارک دامنه
6 میزبان دامنه
نامحدود پایگاه داده
نامحدود ایمیل اکانت

شتاب

5 گیگابایت فضای وب
نامحدود پهنای باند
نامحدود زیر دامنه
نامحدود پارک دامنه
7 میزبان دامنه
نامحدود پایگاه داده
نامحدود ایمیل اکانت

شهاب

10 گیگابایت فضای وب
نامحدود پهنای باند
نامحدود زیر دامنه
نامحدود پارک دامنه
8 میزبان دامنه
نامحدود پایگاه داده
نامحدود ایمیل اکانت