هاست لینوکس دایرکت ادمین

میزبانی حرفه ای هاستینگ لینوکس دایرکت ادمین واقع در کشور ایران، با سرعت دسترسی 4 برابر همراه با دیداس پروتکشن سخت افزاری

پایه

250 مگابایت فضای
10 گیگابایت ترافیک ماهیانه
نامحدود زیر دامنه
نامحدود پارک دامنه
بدون میزبان دامنه
نامحدود پایگاه داده
نامحدود ایمیل اکانت
ایران موقعیت سرور
دایرکت ادمین کنترل پنل

اقتصادی

500 مگابایت فضای وب
25 گیگابایت ترافیک ماهیانه
نامحدود زیر دامنه
نامحدود پارک دامنه
1 میزبان دامنه
نامحدود پایگاه داده
نامحدود ایمیل اکانت
ایران موقعیت سرور
دایرکت ادمین کنترل پنل

شخصی

1000 مگابایت فضای وب
60 گیگابایت ترافیک ماهیانه
نامحدود زیر دامنه
نامحدود پارک دامنه
3 میزبان دامنه
نامحدود پایگاه داده
نامحدود ایمیل اکانت
ایران موقعیت سرور
دایرکت ادمین کنترل پنل

پیشرفته

1500 مگابایت فضای وب
نامحدود ترافیک ماهیانه
نامحدود زیر دامنه
نامحدود پارک دامنه
4 میزبان دامنه
نامحدود پایگاه داده
نامحدود ایمیل اکانت
ایران موقعیت سرور
دایرکت ادمین کنترل پنل

فوق پیشرفته

2000 مگابایت فضای وب
نامحدود ترافیک ماهیانه
نامحدود زیر دامنه
نامحدود پارک دامنه
5 میزبان دامنه
نامحدود پایگاه داده
نامحدود ایمیل اکانت
ایران موقعیت سرور
دایرکت ادمین کنترل پنل

تجاری

3000 مگابایت فضای وب
نامحدود ترافیک ماهیانه
نامحدود زیر دامنه
نامحدود پارک دامنه
6 میزبان دامنه
نامحدود پایگاه داده
نامحدود ایمیل اکانت
ایران موقعیت سرور
دایرکت ادمین کنترل پنل

شتاب

5 گیگابایت فضای وب
نامحدود ترافیک ماهیانه
نامحدود زیر دامنه
نامحدود پارک دامنه
7 میزبان دامنه
نامحدود پایگاه داده
نامحدود ایمیل اکانت
ایران موقعیت سرور
دایرکت ادمین کنترل پنل

شهاب

10 گیگابایت فضای وب
نامحدود ترافیک ماهیانه
نامحدود زیر دامنه
نامحدود پارک دامنه
10 میزبان دامنه
نامحدود پایگاه داده
نامحدود ایمیل اکانت
ایران موقعیت سرور
دایرکت ادمین کنترل پنل