میزبانی فضای پشتیبان
میزبانی فضای پشتیبان (FTP Backup Hosting)، موقعیت سرور در اروپا، کشور آلمان و دارای پهنای باند نامحدود و دسترسی از محیط اینترنت از طریق پروتکل اف تی پی
 • Product 1

  Starter

  • 10 گیگابایت فضا دیسک
  • نامحدود ترافیک ماهیانه
  فقط
  35,000/ماهیانه
  سفارش دهید
 • Product 2

  Basic

  • 30 گیگابایت فضا دیسک
  • نامحدود ترافیک ماهیانه
  فقط
  70,000/ماهیانه
  سفارش دهید
 • Product 3

  Personal

  • 50 گیگابایت فضا دیسک
  • نامحدود ترافیک ماهیانه
  فقط
  105,000/ماهیانه
  سفارش دهید
 • Product 4

  Economic

  • 100 گیگابایت فضا دیسک
  • نامحدود ترافیک ماهیانه
  فقط
  175,000/ماهیانه
  سفارش دهید
 • Product 5

  Professional

  • 200 گیگابایت فضا دیسک
  • نامحدود ترافیک ماهیانه
  فقط
  245,000/ماهیانه
  سفارش دهید
 • Product 6

  Enterprise

  • 500 گیگابایت فضا دیسک
  • نامحدود ترافیک ماهیانه
  فقط
  490,000/ماهیانه
  سفارش دهید