سرورهای اختصاصی همراه با کارت گرافیک

سرورهای اختصاصی همراه با کارت گرافیک از دو موقعیت آلمان و فرانسه

Mining-DE

CPU Intel® Core™ i7-6700 (Quad-Core) incl. Hyper-Threading Technology
GPU GeForce® GTX 1080
RAM 64GB DDR4
HDD 2x 500 SATA 6 Gb/s SSD
IP 1x IPv4 & Subnet /64 IPv6
Connection 1 Gbit/s-Port (1 Gbit/s Guaranteed) UNLIMITED Monthly Bandwidth
کلیه سرورها دارای خدمات پشتیبانی سطح پایه شرکت می باشد و همه روزه 3 ساعت با درخواست مشتری KVM به صورت رایگان می باشد و کلیه خدمات تا 7 روز شامل گارانتی برگشت وجه بدون قید و شرط خواهد بود.

Mining-FR

CPU 2x Intel® Xeon® E5-2667v3 (16c/32t)
CPU 4x NVIDIA Geforce GTX 1080
RAM 64GB DDR4 ECC
HDD 2x480GB SSD
IP 1x IPv4 & Subnet /64 IPv6
Connection 1 Gbit/s-Port (1 Gbit/s Guaranteed) UNLIMITED Monthly Bandwidth
کلیه سرورها دارای خدمات پشتیبانی سطح پایه شرکت می باشد و همه روزه 3 ساعت با درخواست مشتری KVM به صورت رایگان می باشد و کلیه خدمات تا 7 روز شامل گارانتی برگشت وجه بدون قید و شرط خواهد بود.