هاستینگ وردپرس ویژه

 • بسته اول

  از 15,000/mo
  سفارش دهید
  • 500 مگابایت فضای دیسک
  • نامحدود ترافیک ماهیانه
  • یک دامنه قابل میزبانی
  • نامحدود پایگاه داده (MySQL)، ایمیل (Email Account)، زیر دامنه (Sub Domain)، پارک دامنه (Parked Domain)، اف تی پی (FTP Account)
  • 2 گیگابایت حافظه (RAM)
  • 35 درخواست قابل اجرا در ثانیه
 • بسته دوم

  از 25,000/mo
  سفارش دهید
  • 1024 مگابایت فضای دیسک
  • نامحدود ترافیک ماهیانه
  • یک دامنه قابل میزبانی
  • نامحدود پایگاه داده (MySQL)، ایمیل (Email Account)، زیر دامنه (Sub Domain)، پارک دامنه (Parked Domain)، اف تی پی (FTP Account)
  • 2.25 گیگابایت حافظه (RAM)
  • 40 درخواست قابل اجرا در ثانیه
 • بسته سوم

  از 34,000/mo
  سفارش دهید
  • 2048 مگابایت فضای دیسک
  • نامحدود ترافیک ماهیانه
  • یک دامنه قابل میزبانی
  • نامحدود پایگاه داده (MySQL)، ایمیل (Email Account)، زیر دامنه (Sub Domain)، پارک دامنه (Parked Domain)، اف تی پی (FTP Account)
  • 2.50 گیگابایت حافظه (RAM)
  • 45 درخواست قابل اجرا در ثانیه
 • بسته چهارم

  از 45,000/mo
  سفارش دهید
  • 4096 مگابایت فضای دیسک
  • نامحدود ترافیک ماهیانه
  • یک دامنه قابل میزبانی
  • نامحدود پایگاه داده (MySQL)، ایمیل (Email Account)، زیر دامنه (Sub Domain)، پارک دامنه (Parked Domain)، اف تی پی (FTP Account)
  • 2.75 گیگابایت حافظه (RAM)
  • 50 درخواست قابل اجرا در ثانیه
 • بسته پنجم

  از 65,000/mo
  سفارش دهید
  • 6144 مگابایت فضای دیسک
  • نامحدود ترافیک ماهیانه
  • یک دامنه قابل میزبانی
  • نامحدود پایگاه داده (MySQL)، ایمیل (Email Account)، زیر دامنه (Sub Domain)، پارک دامنه (Parked Domain)، اف تی پی (FTP Account)
  • 3 گیگابایت حافظه (RAM)
  • 55 درخواست قابل اجرا در ثانیه
 • بسته ششم

  از 79,000/mo
  سفارش دهید
  • 10240 مگابایت فضای دیسک
  • نامحدود ترافیک ماهیانه
  • یک دامنه قابل میزبانی
  • نامحدود پایگاه داده (MySQL)، ایمیل (Email Account)، زیر دامنه (Sub Domain)، پارک دامنه (Parked Domain)، اف تی پی (FTP Account)
  • 3.50 گیگابایت حافظه (RAM)
  • 60 درخواست قابل اجرا در ثانیه