سرور مجازی SSD

سرور مجازی SSD، سرور مجازی هارد SSD، سرور مجازی اس اس دی، سرور نیمه اختصاصی SSD، سرور مجازی SSD آلمان، سرور مجازی SSD آمریکا، سرور مجازی SSD کانادا، سرور مجازی SSD فرانسه، سرور مجازی ویندوز SSD، سرور مجازی لینوکس SSD
CPU Intel® Core™ i7-6700 - 2 vCore
100% Complete
RAM 1GB DDR4
3% Complete
Hard Disk 25GB SSD
6% Complete
IP 1 Dedicated Address
100% Complete
Connection 1Gbit/s-Port Virtio
100% Complete
Virtualization KVM With SolusVM
100% Complete
پردازنده سرور به صورت اختصاصی، حافظه و هارد دیسک کاملا اختصاصی، دسترسی کامل به Root همراه با کنترل پنل SolusVM می باشد.
SSD-VPS1 قیمت از 90,000/mo
سفارش دهید
CPU Intel® Core™ i7-6700 - 2 vCore
100% Complete
RAM 2GB DDR4
6% Complete
Hard Disk 30GB SSD
7% Complete
IP 1 Dedicated Address
100% Complete
Connection 1Gbit/s-Port Virtio
100% Complete
Virtualization KVM With SolusVM
100% Complete
پردازنده سرور به صورت اختصاصی، حافظه و هارد دیسک کاملا اختصاصی، دسترسی کامل به Root همراه با کنترل پنل SolusVM می باشد.
SSD-VPS2 قیمت از 120,000/mo
سفارش دهید
CPU Intel® Core™ i7-6700 - 4 vCore
100% Complete
RAM 4GB DDR4
12% Complete
Hard Disk 50GB SSD
12% Complete
IP 1 Dedicated Address
100% Complete
Connection 1Gbit/s-Port Virtio
100% Complete
Virtualization KVM With SolusVM
100% Complete
پردازنده سرور به صورت اختصاصی، حافظه و هارد دیسک کاملا اختصاصی، دسترسی کامل به Root همراه با کنترل پنل SolusVM می باشد.
SSD-VPS3 قیمت از 190,000/mo
سفارش دهید
CPU Intel® Core™ i7-6700 - 4 vCore
100% Complete
RAM 8GB DDR4
25% Complete
Hard Disk 100GB SSD
25% Complete
IP 1 Dedicated Address
100% Complete
Connection 1Gbit/s-Port Virtio
100% Complete
Virtualization KVM With SolusVM
100% Complete
پردازنده سرور به صورت اختصاصی، حافظه و هارد دیسک کاملا اختصاصی، دسترسی کامل به Root همراه با کنترل پنل SolusVM می باشد.
SSD-VPS4 قیمت از 300,000/mo
سفارش دهید
CPU Intel® Core™ i7-6700 - 8 vCore
100% Complete
RAM 16GB DDR4
50% Complete
Hard Disk 200GB SSD
50% Complete
IP 1 Dedicated Address
100% Complete
Connection 1Gbit/s-Port Virtio
100% Complete
Virtualization KVM With SolusVM
100% Complete
پردازنده سرور به صورت اختصاصی، حافظه و هارد دیسک کاملا اختصاصی، دسترسی کامل به Root همراه با کنترل پنل SolusVM می باشد.
SSD-VPS5 قیمت از 420,000/mo
سفارش دهید
CPU Intel® Core™ i7-6700 - 8 vCore
100% Complete
RAM 32GB DDR4
100% Complete
Hard Disk 400GB SSD
100% Complete
IP 1 Dedicated Address
100% Complete
Connection 1Gbit/s-Port Virtio
100% Complete
Virtualization KVM With SolusVM
100% Complete
پردازنده سرور به صورت اختصاصی، حافظه و هارد دیسک کاملا اختصاصی، دسترسی کامل به Root همراه با کنترل پنل SolusVM می باشد.
SSD-VPS6 قیمت از 560,000/mo
سفارش دهید