پیشنهادات ویژه

Dedicated Server

CPU Intel Core i7-2600 (Quad-Core Haswell) incl. Hyper-Threading Technology
RAM 16GB DDR3
HDD 2x 3 TB SATA 6 Gb/s 7200 rpm
IP 1x IPv4 & Subnet /64 IPv6
Connection 1 Gbit/s-Port (200 Mbit/s Guaranteed) UNLIMITED Monthly Bandwidth
کلیه سرورها دارای خدمات پشتیبانی سطح پایه شرکت می باشد و همه روزه 3 ساعت با درخواست مشتری KVM به صورت رایگان فعال خواهد گردید. هزینه ستاپ برای تمامی سرورهای ما نیز رایگان می باشد و کلیه خدمات تا 7 روز شامل گارانتی برگشت وجه بدون قید و شرط خواهد بود.

Dedicated IRANVPS-01

CPU Intel Core i7-2600 (Quad-Core Haswell) incl. Hyper-Threading Technology
RAM 32GB DDR3
HDD 2x 2 TB SATA 6 Gb/s 7200 rpm
IP 1x IPv4 & Subnet /64 IPv6
Connection 1 Gbit/s-Port (200 Mbit/s Guaranteed) UNLIMITED Monthly Bandwidth
کلیه سرورها دارای خدمات پشتیبانی سطح پایه شرکت می باشد و همه روزه 3 ساعت با درخواست مشتری KVM به صورت رایگان فعال خواهد گردید. هزینه ستاپ برای تمامی سرورهای ما نیز رایگان می باشد و کلیه خدمات تا 7 روز شامل گارانتی برگشت وجه بدون قید و شرط خواهد بود.

Dedicated IRANVPS-02

CPU Intel® Xeon E3-1245
RAM 32GB DDR3
HDD 2x 2 TB SATA 6 Gb/s 7200 rpm
IP 1x IPv4 & Subnet /64 IPv6
Connection 1 Gbit/s-Port (200 Mbit/s Guaranteed) UNLIMITED Monthly Bandwidth
کلیه سرورها دارای خدمات پشتیبانی سطح پایه شرکت می باشد و همه روزه 3 ساعت با درخواست مشتری KVM به صورت رایگان فعال خواهد گردید. هزینه ستاپ برای تمامی سرورهای ما نیز رایگان می باشد و کلیه خدمات تا 7 روز شامل گارانتی برگشت وجه بدون قید و شرط خواهد بود.

Adwords Special Account

تحویل اکانت حداکثر 24 ساعت پس از ثبت و پرداخت سفارش انجام خواهد شد.

  • رایگان ایجاد اکانت با شماره خارج
  • 500 دلار مبلغ شارژ پایه
  • 25 دلار شارژ هدیه
  • ندارد کارمزد
  • پشتیبانی و مشاوره