نمایندگی هاستینگ لینوکس

منو

1 گیگابایت فضای نمایندگی ,نامحدود پهنای باند ,نامحدود زیر دامنه ,نامحدود پارک دامنه ,نامحدود میزبان دامنه ,نامحدود پایگاه داده ,نامحدود ایمیل ,cPanel/WHM کنترل پنل

 • ندارد قابلیت زیر نماینده
 • بینهایت تعداد اکانت مجاز
دی

2 گیگابایت فضای نمایندگی ,نامحدود پهنای باند ,نامحدود زیر دامنه ,نامحدود پارک دامنه ,نامحدود میزبان دامنه ,نامحدود پایگاه داده ,نامحدود ایمیل ,cPanel/WHM کنترل پنل

 • ندارد قابلیت زیر نماینده
 • بینهایت تعداد اکانت مجاز
تری

3 گیگابایت فضای نمایندگی ,نامحدود پهنای باند ,نامحدود زیر دامنه ,نامحدود پارک دامنه ,نامحدود میزبان دامنه ,نامحدود پایگاه داده ,نامحدود ایمیل ,cPanel/WHM کنترل پنل

 • ندارد قابلیت زیر نماینده
 • بینهایت تعداد اکانت مجاز
تترا

5 گیگابایت فضای نمایندگی ,نامحدود پهنای باند ,نامحدود زیر دامنه ,نامحدود پارک دامنه ,نامحدود میزبان دامنه ,نامحدود پایگاه داده ,نامحدود ایمیل ,cPanel/WHM کنترل پنل

 • دارد قابلیت زیر نماینده
 • بینهایت تعداد اکانت مجاز
پنتا

10 گیگابایت فضای نمایندگی ,نامحدود پهنای باند ,نامحدود زیر دامنه ,نامحدود پارک دامنه ,نامحدود میزبان دامنه ,نامحدود پایگاه داده ,نامحدود ایمیل ,cPanel/WHM کنترل پنل

 • دارد قابلیت زیر نماینده
 • بینهایت تعداد اکانت مجاز
هگزا

15 گیگابایت فضای نمایندگی ,نامحدود پهنای باند ,نامحدود زیر دامنه ,نامحدود پارک دامنه ,نامحدود میزبان دامنه ,نامحدود پایگاه داده ,نامحدود ایمیل ,cPanel/WHM کنترل پنل

 • دارد قابلیت زیر نماینده
 • بینهایت تعداد اکانت مجاز