مقالات

 قوانین دامنه های ir.

سازمان IRNIC برای ثبت دامنه شرایط خاصی را اعلام نموده است که در ذیل به آنها اشاره شده است:...

 چرخه حیات دامنه (Domain)

چرخه حیات دامین ها طبق قوانین موسسه ICANN است. توجه داشته باشید که دامین های ir از این قاعده...