برای فهمیدن نسخه کرنل از دستور:
uname -a
:و برای فهمیدن نوع سیستم عامل از دستور
cat /etc/issue
آیا این پاسخ مفید بود؟ 37 کاربر این مقاله را مفید می دانند (78 رای)