مرور محصولات و خدمات

انتخاب واحد پول:


Google Account (2 موجود است)
افتتاح حساب خدماتی : گوگل
تایید حساب : شماره فیزیکی خارج کشور
امکانات اضافه : فعالسازی حساب ادورز یا یوتیوب
پشتیبانی و مشاوره : رایگان
توجه : پس از ثبت و پرداخت نهایی سفارش، حساب شما بین 1 تا 72 ساعت کاری فعال خواهد شد. لازم به ذکر است اشخاصی که قصد کسب درامد از یوتوب را دارند حتما میبایست در ابتدا سرور مجازی گرجستان سفارش دهند.
200,000تومان یکبار
25 USD
مبلغ شارژ پایه : 25 دلار
کارمزد : ندارد
پروموشن گوگل : ندارد
پشتیبانی و مشاوره : ندارد
توجه : پس از ثبت و پرداخت نهایی سفارش، مبلغ شارژ بین 1 تا 24 ساعت کاری به حساب گوگل شما شارژ خواهد شد.
512,500تومان یکبار
50 USD
مبلغ شارژ پایه : 50 دلار
کارمزد : ندارد
پروموشن گوگل : ندارد
پشتیبانی و مشاوره : رایگان
توجه : پس از ثبت و پرداخت نهایی سفارش، مبلغ شارژ بین 1 تا 24 ساعت کاری به حساب گوگل شما شارژ خواهد شد.
1,025,000تومان یکبار
100 USD
مبلغ شارژ پایه : 100 دلار
کارمزد : ندارد
پروموشن گوگل : ندارد
پشتیبانی و مشاوره : رایگان
توجه : پس از ثبت و پرداخت نهایی سفارش، مبلغ شارژ بین 1 تا 24 ساعت کاری به حساب گوگل شما شارژ خواهد شد.
2,050,000تومان یکبار
200 USD
مبلغ شارژ پایه : 200 دلار
کارمزد : ندارد
پروموشن گوگل : ندارد
پشتیبانی و مشاوره : رایگان
توجه : پس از ثبت و پرداخت نهایی سفارش، مبلغ شارژ بین 1 تا 24 ساعت کاری به حساب گوگل شما شارژ خواهد شد.
4,100,000تومان یکبار
300 USD
مبلغ شارژ پایه : 300 دلار
کارمزد : ندارد
پروموشن گوگل : ندارد
پشتیبانی و مشاوره : رایگان
توجه : پس از ثبت و پرداخت نهایی سفارش، مبلغ شارژ بین 1 تا 24 ساعت کاری به حساب گوگل شما شارژ خواهد شد.
6,150,000تومان یکبار
400 USD
مبلغ شارژ پایه : 400 دلار
کارمزد : ندارد
پروموشن گوگل : 75 دلار پس از 31 روز (یکبار - اکانت جدید)
پشتیبانی و مشاوره : رایگان
توجه : پس از ثبت و پرداخت نهایی سفارش، مبلغ شارژ بین 1 تا 24 ساعت کاری به حساب گوگل شما شارژ خواهد شد.
8,200,000تومان یکبار
500 USD
مبلغ شارژ پایه : 500 دلار
کارمزد : ندارد
پروموشن گوگل : 100 دلار پس از 31 روز (یکبار - اکانت جدید)
پشتیبانی و مشاوره : رایگان
توجه : پس از ثبت و پرداخت نهایی سفارش، مبلغ شارژ بین 1 تا 24 ساعت کاری به حساب گوگل شما شارژ خواهد شد.
10,250,000تومان یکبار
Special Offer 1
افتتاح حساب گوگل اختصاصی
فعال سازی حساب ادوردز
مبلغ شارژ پایه : 250 دلار
کارمزد : ندارد
پروموشن گوگل : 75 دلار پس از 31 روز (یکبار - اکانت جدید)
پشتیبانی و مشاوره : رایگان
توجه : پس از ثبت و پرداخت نهایی سفارش، مبلغ شارژ بین 1 تا 24 ساعت کاری به حساب گوگل شما شارژ خواهد شد.
5,075,000تومان یکبار
Special Offer 2
افتتاح حساب گوگل اختصاصی
فعال سازی حساب ادوردز
مبلغ شارژ پایه : 400 دلار
کارمزد : ندارد
پروموشن گوگل : 75 دلار پس از 31 روز (یکبار - اکانت جدید)
پشتیبانی و مشاوره : رایگان
توجه : پس از ثبت و پرداخت نهایی سفارش، مبلغ شارژ بین 1 تا 24 ساعت کاری به حساب گوگل شما شارژ خواهد شد.
8,000,000تومان یکبار