مرور محصولات و خدمات

انتخاب واحد پول:


Google Account
افتتاح حساب خدماتی : گوگل
تایید حساب : شماره فیزیکی خارج کشور
امکانات اضافه : فعالسازی حساب ادورز یا یوتیوب
پشتیبانی و مشاوره : رایگان
توجه : پس از ثبت و پرداخت نهایی سفارش، حساب شما بین 1 تا 72 ساعت کاری فعال خواهد شد.
200,000تومان یکبار
25 USD
مبلغ شارژ پایه : 25 دلار
کارمزد : ندارد
پروموشن گوگل : ندارد
پشتیبانی و مشاوره : ندارد
توجه : پس از ثبت و پرداخت نهایی سفارش، مبلغ شارژ بین 1 تا 24 ساعت کاری به حساب گوگل شما شارژ خواهد شد.
320,000تومان یکبار
50 USD
مبلغ شارژ پایه : 50 دلار
کارمزد : ندارد
پروموشن گوگل : ندارد
پشتیبانی و مشاوره : رایگان
توجه : پس از ثبت و پرداخت نهایی سفارش، مبلغ شارژ بین 1 تا 24 ساعت کاری به حساب گوگل شما شارژ خواهد شد.
637,500تومان یکبار
100 USD
مبلغ شارژ پایه : 100 دلار
کارمزد : ندارد
پروموشن گوگل : ندارد
پشتیبانی و مشاوره : رایگان
توجه : پس از ثبت و پرداخت نهایی سفارش، مبلغ شارژ بین 1 تا 24 ساعت کاری به حساب گوگل شما شارژ خواهد شد.
1,270,000تومان یکبار
200 USD
مبلغ شارژ پایه : 200 دلار
کارمزد : ندارد
پروموشن گوگل : ندارد
پشتیبانی و مشاوره : رایگان
توجه : پس از ثبت و پرداخت نهایی سفارش، مبلغ شارژ بین 1 تا 24 ساعت کاری به حساب گوگل شما شارژ خواهد شد.
2,530,000تومان یکبار
300 USD
مبلغ شارژ پایه : 300 دلار
کارمزد : ندارد
پروموشن گوگل : ندارد
پشتیبانی و مشاوره : رایگان
توجه : پس از ثبت و پرداخت نهایی سفارش، مبلغ شارژ بین 1 تا 24 ساعت کاری به حساب گوگل شما شارژ خواهد شد.
3,780,000تومان یکبار
400 USD
مبلغ شارژ پایه : 400 دلار
کارمزد : ندارد
پروموشن گوگل : 75 دلار پس از 31 روز (یکبار - اکانت جدید)
پشتیبانی و مشاوره : رایگان
توجه : پس از ثبت و پرداخت نهایی سفارش، مبلغ شارژ بین 1 تا 24 ساعت کاری به حساب گوگل شما شارژ خواهد شد.
5,020,000تومان یکبار
500 USD
مبلغ شارژ پایه : 500 دلار
کارمزد : ندارد
پروموشن گوگل : 100 دلار پس از 31 روز (یکبار - اکانت جدید)
پشتیبانی و مشاوره : رایگان
توجه : پس از ثبت و پرداخت نهایی سفارش، مبلغ شارژ بین 1 تا 24 ساعت کاری به حساب گوگل شما شارژ خواهد شد.
6,250,000تومان یکبار