سرورهای اختصاصی همراه با کارت گرافیک

سرورهای اختصاصی همراه با کارت گرافیک از دو موقعیت آلمان و فرانسه

Mining-DE

CPU Intel® Core™ i7-6700 (Quad-Core) incl. Hyper-Threading Technology
GPU GeForce® GTX 1080
RAM 64GB DDR4
HDD 2x 500 SATA 6 Gb/s SSD
IP 1x IPv4 & Subnet /64 IPv6
Connection 1 Gbit/s-Port (1 Gbit/s Guaranteed) UNLIMITED Monthly Bandwidth
کلیه سرورها دارای خدمات پشتیبانی سطح پایه شرکت می باشد و همه روزه 3 ساعت با درخواست مشتری KVM به صورت رایگان می باشد و کلیه خدمات تا 7 روز شامل گارانتی برگشت وجه بدون قید و شرط خواهد بود.

Primcast 01

CPU IIntel® E3-1585Lv5 3.0Ghz (Quad-Core) incl. Hyper-Threading Technology
GPU Intel® Iris ProTM P580
RAM 32GB DDR4
HDD 240Gb/s SSD
IP 1x IPv4 & Subnet /64 IPv6
Connection 1 Gbit/s-Port (1 Gbit/s Guaranteed) UNLIMITED Monthly Bandwidth
کلیه سرورها دارای خدمات پشتیبانی سطح پایه شرکت می باشد و همه روزه 3 ساعت با درخواست مشتری KVM به صورت رایگان می باشد و کلیه خدمات تا 7 روز شامل گارانتی برگشت وجه بدون قید و شرط خواهد بود.

Primcast 02

CPU Intel® E5-2630L 2.0 GHz (Quad-Core) incl. Hyper-Threading Technology
GPU NVIDIA GeForce GTX 1080
RAM 16GB DDR4
HDD 2x 240Gb/s SSD
IP 1x IPv4 & Subnet /64 IPv6
Connection 1 Gbit/s-Port (1 Gbit/s Guaranteed) UNLIMITED Monthly Bandwidth
کلیه سرورها دارای خدمات پشتیبانی سطح پایه شرکت می باشد و همه روزه 3 ساعت با درخواست مشتری KVM به صورت رایگان می باشد و کلیه خدمات تا 7 روز شامل گارانتی برگشت وجه بدون قید و شرط خواهد بود.

Primcast 03

CPU Intel® E5-2630L 2.0 GHz (Quad-Core) incl. Hyper-Threading Technology
GPU NVIDIA GeForce RTX 2080
RAM 16GB DDR4
HDD 2x 240Gb/s SSD
IP 1x IPv4 & Subnet /64 IPv6
Connection 1 Gbit/s-Port (1 Gbit/s Guaranteed) UNLIMITED Monthly Bandwidth
کلیه سرورها دارای خدمات پشتیبانی سطح پایه شرکت می باشد و همه روزه 3 ساعت با درخواست مشتری KVM به صورت رایگان می باشد و کلیه خدمات تا 7 روز شامل گارانتی برگشت وجه بدون قید و شرط خواهد بود.

Primcast 04

CPU Intel® E5-2650L 1.8 GHz (Quad-Core) incl. Hyper-Threading Technology
GPU NVIDIA GeForce GTX 1080ti
RAM 16GB DDR4
HDD 2x 240Gb/s SSD
IP 1x IPv4 & Subnet /64 IPv6
Connection 1 Gbit/s-Port (1 Gbit/s Guaranteed) UNLIMITED Monthly Bandwidth
کلیه سرورها دارای خدمات پشتیبانی سطح پایه شرکت می باشد و همه روزه 3 ساعت با درخواست مشتری KVM به صورت رایگان می باشد و کلیه خدمات تا 7 روز شامل گارانتی برگشت وجه بدون قید و شرط خواهد بود.

Primcast 05

CPUIntel® E5-2630L 2.0 GHz(Quad-Core) incl. Hyper-Threading Technology
GPU NVIDIA GeForce RTX 2080ti
RAM 16GB DDR4
HDD 2x 240Gb/s SSD
IP 1x IPv4 & Subnet /64 IPv6
Connection 1 Gbit/s-Port (1 Gbit/s Guaranteed) UNLIMITED Monthly Bandwidth
کلیه سرورها دارای خدمات پشتیبانی سطح پایه شرکت می باشد و همه روزه 3 ساعت با درخواست مشتری KVM به صورت رایگان می باشد و کلیه خدمات تا 7 روز شامل گارانتی برگشت وجه بدون قید و شرط خواهد بود.