میزبانی فضای ذخیره سازی

میزبانی فضای ذخیره سازی (Storage Box)، موقعیت سرور در اروپا، کشور آلمان و دارای پهنای باند اختصاصی و دسترسی از محیط اینترنت از طریق پروتکل های مشهور، با امکان بک آپ گیری خودکار حرفه

BX10
 • 100 گیگابایت فضا دیسک
 • 1 ترابایت ترافیک ماهیانه
 • 10 در ثانیه تعداد کانکشن
 • 2 نسخه پشتیبانی اطلاعات
 • المان موقعیت سرور
 • FTP, FTPS, SFTP, SCP, Samba/CIFS, rsync via SSH, HTTPS, WebDAV, BorgBackup امکانات پشتیبانی شده
BX20
 • 500 گیگابایت فضا دیسک
 • 2 ترابایت ترافیک ماهیانه
 • 10 در ثانیه تعداد کانکشن
 • 4 نسخه پشتیبانی اطلاعات
 • المان موقعیت سرور
 • FTP, FTPS, SFTP, SCP, Samba/CIFS, rsync via SSH, HTTPS, WebDAV, BorgBackup امکانات پشتیبانی شده
BX30
 • 1 ترابایت فضا دیسک
 • 5 ترابایت ترافیک ماهیانه
 • 10 در ثانیه تعداد کانکشن
 • 6 نسخه پشتیبانی اطلاعات
 • المان موقعیت سرور
 • FTP, FTPS, SFTP, SCP, Samba/CIFS, rsync via SSH, HTTPS, WebDAV, BorgBackup امکانات پشتیبانی شده
BX40
 • 2 ترابایت فضا دیسک
 • 10 ترابایت ترافیک ماهیانه
 • 10 در ثانیه تعداد کانکشن
 • 8 نسخه پشتیبانی اطلاعات
 • المان موقعیت سرور
 • FTP, FTPS, SFTP, SCP, Samba/CIFS, rsync via SSH, HTTPS, WebDAV, BorgBackup امکانات پشتیبانی شده
BX50
 • 5 ترابایت فضا دیسک
 • 15 ترابایت ترافیک ماهیانه
 • 10 در ثانیه تعداد کانکشن
 • 10 نسخه پشتیبانی اطلاعات
 • المان موقعیت سرور
 • FTP, FTPS, SFTP, SCP, Samba/CIFS, rsync via SSH, HTTPS, WebDAV, BorgBackup امکانات پشتیبانی شده
BX60
 • 10 ترابایت فضا دیسک
 • 20 ترابایت ترافیک ماهیانه
 • 10 در ثانیه تعداد کانکشن
 • 12 نسخه پشتیبانی اطلاعات
 • المان موقعیت سرور
 • FTP, FTPS, SFTP, SCP, Samba/CIFS, rsync via SSH, HTTPS, WebDAV, BorgBackup امکانات پشتیبانی شده