لایسنس نرم افزارها

پرشین هویز ارائه دهنده لیسانس های نرم افزاری معتبر و قانونی از شرکت های Microsoft, cPanel, Plesk, DirectAdmin, SolusVM, CloudLinux, LiteSpeed و سایر نرم افزارها و کنترل پنل های هاستینگ با کمترین هزینه و پشتیبانی رایگان در ایران می باشد.

cPanel - Admin Cloud 0 موجود است

کنترل پنل cPanel/WHM
نام لایسنس Admin Cloud
تعداد اکانت 5
نوع لایسنس Cloud
نصب و راه اندازی رایگان
مدت زمان فعالسازی 1 ساعت کاری

cPanel - Pro Cloud 0 موجود است

کنترل پنل cPanel/WHM
نام لایسنس Pro Cloud
تعداد اکانت 30
نوع لایسنس Cloud
نصب و راه اندازی رایگان
مدت زمان فعالسازی 1 ساعت کاری

cPanel - Premier Cloud 0 موجود است

کنترل پنل cPanel/WHM
نام لایسنس Premier Cloud
تعداد اکانت 100
نوع لایسنس Cloud/Metal
نصب و راه اندازی رایگان
مدت زمان فعالسازی 1 ساعت کاری

Plesk - Web Admin Edition 0 موجود است

کنترل پنل Plesk
نام لایسنس Web Admin Edition
تعداد اکانت 10
نوع لایسنس VPS/Dedicated
نصب و راه اندازی رایگان
مدت زمان فعالسازی 1 ساعت کاری

Plesk - Web Pro Edition 0 موجود است

کنترل پنل Plesk
نام لایسنس Web Pro Edition
تعداد اکانت 30
نوع لایسنس VPS/Dedicated
نصب و راه اندازی رایگان
مدت زمان فعالسازی 1 ساعت کاری

Plesk - Web Host Edition 0 موجود است

کنترل پنل Plesk
نام لایسنس Web Host Edition
تعداد اکانت Unlimited
نوع لایسنس VPS/Dedicated
نصب و راه اندازی رایگان
مدت زمان فعالسازی 1 ساعت کاری

DirectAdmin - Personal 0 موجود است

کنترل پنل DirectAdmin
نام لایسنس Personal
تعداد اکانت 10
نوع لایسنس VPS/Dedicated
نصب و راه اندازی رایگان
مدت زمان فعالسازی 1 ساعت کاری

DirectAdmin - Standard

کنترل پنل DirectAdmin
نام لایسنس Standard
تعداد اکانت Unlimited
نوع لایسنس VPS/Dedicated
نصب و راه اندازی رایگان
مدت زمان فعالسازی 1 ساعت کاری

DirectAdmin - Life Time 0 موجود است

کنترل پنل DirectAdmin
نام لایسنس Life Time
تعداد اکانت Unlimited
نوع لایسنس VPS/Dedicated
نصب و راه اندازی رایگان
مدت زمان فعالسازی 1 ساعت کاری

CloudLinux OS

کنترل پنل CloudLinux
نام لایسنس CloudLinux OS
نوع لایسنس VPS/Dedicated
نصب و راه اندازی رایگان
مدت زمان فعالسازی 1 ساعت کاری

KernelCare

کنترل پنل KernelCare
نام لایسنس KernelCare
نوع لایسنس VPS/Dedicated
نصب و راه اندازی رایگان
مدت زمان فعالسازی 1 ساعت کاری

Imunify 360

کنترل پنلImunify 360
نام لایسنس Imunify 360
تعداد اکانت 1
نوع لایسنس VPS/Dedicated
نصب و راه اندازی رایگان
مدت زمان فعالسازی 1 ساعت کاری

Imunify 360

کنترل پنل Imunify 360
نام لایسنس Imunify 360
تعداد اکانت 30
نوع لایسنس VPS/Dedicated
نصب و راه اندازی رایگان
مدت زمان فعالسازی 1 ساعت کاری

Imunify 360

کنترل پنلImunify 360
نام لایسنس Imunify 360
تعداد اکانت 250
نوع لایسنس VPS/Dedicated
نصب و راه اندازی رایگان
مدت زمان فعالسازی 1 ساعت کاری

Imunify 360

کنترل پنلImunify 360
نام لایسنس Imunify 360
تعداد اکانت Unlimited
نوع لایسنس VPS/Dedicated
نصب و راه اندازی رایگان
مدت زمان فعالسازی 1 ساعت کاری

SolusVM Enterprise

کنترل پنل SolusVM
نام لایسنس SolusVM Enterprise
نوع لایسنس Dedicated
نصب و راه اندازی رایگان
مدت زمان فعالسازی 1 ساعت کاری

SolusVM Slave

کنترل پنل SolusVM
نام لایسنس SolusVM Slave
تعداد VPS 10
نوع لایسنس Dedicated
نصب و راه اندازی رایگان
مدت زمان فعالسازی 1 ساعت کاری

SolusVM Mini Slave

کنترل پنل SolusVM
نام لایسنس SolusVM Mini Slave
تعداد VPS 5
نوع لایسنس Dedicated
نصب و راه اندازی رایگان
مدت زمان فعالسازی 1 ساعت کاری

SolusVM Micro Slave

کنترل پنل SolusVM
نام لایسنس SolusVM Micro Slave
تعداد VPS 2
نوع لایسنس Dedicated
نصب و راه اندازی رایگان
مدت زمان فعالسازی 1 ساعت کاری

LiteSpeed - Web Host Lite

کنترل پنل LiteSpeed
نام لایسنس Web Host Lite
نوع لایسنس VPS/Dedicated
حافظه کش LSCACHE
نصب و راه اندازی رایگان
مدت زمان فعالسازی 1 ساعت کاری

LiteSpeed - Web Host Essential

کنترل پنل LiteSpeed
نام لایسنس Web Host Essential
نوع لایسنس VPS/Dedicated
حافظه کش LSCACHE
نصب و راه اندازی رایگان
مدت زمان فعالسازی 1 ساعت کاری

LiteSpeed - Web Host Professional

کنترل پنل LiteSpeed
نام لایسنس Web Host Professional
نوع لایسنس VPS/Dedicated
حافظه کش LSCACHE
نصب و راه اندازی رایگان
مدت زمان فعالسازی 1 ساعت کاری

LiteSpeed - Web Host Enterprise

کنترل پنل LiteSpeed
نام لایسنس Web Host Enterprise
نوع لایسنس VPS/Dedicated
حافظه کش LSCACHE
نصب و راه اندازی رایگان
مدت زمان فعالسازی 1 ساعت کاری

LiteSpeed - Web Host Elite

کنترل پنل LiteSpeed
نام لایسنس Web Host Elite
نوع لایسنس VPS/Dedicated
حافظه کش LSCACHE
نصب و راه اندازی رایگان
مدت زمان فعالسازی 1 ساعت کاری