نحوه تشخیص نسخه لینوکس پرینت

  • ورژن لینوکس, نسخه لینوکس, ورژن کرنل, نسخه کرنل, نسخه سیستم عامل
  • 35

برای فهمیدن نسخه کرنل از دستور:
uname -a
:و برای فهمیدن نوع سیستم عامل از دستور
cat /etc/issue

آیا این پاسخ به شما کمک کرد؟

« برگشت