ریست کردن LxAdmin/Kloxo از طریق ssh پرینت

  • lxadmin reset, kloxo reset, عدم دسترسی به kloxo, عدم دسترسی به lxadmin
  • 3

اگر مشکلی در ورود به Lxadmin وجود دارد و نیاز به ریست کردن آن است
دستور زیر را اجرا کنید
/script/restart
اگر مشکل با ریست کردن کلوکسو حل نشد
یک بار vps را ریست کنید
و اگر باز حل نشد
از دستور
/script/upcp
برای نصب و آپدیت مجدد استفاده کنید

آیا این پاسخ به شما کمک کرد؟

« برگشت