سرورهای اختصاصی او وی اچ

شرکت OVH در سال ۱۹۹۹ شروع به فعالیت کرده‌است و اکنون بزرگترین شرکت ارائه خدمات اینترنت در اروپا و سومین شرکت بزرگ خدمات دیتاسنتر در جهان به شمار می‌رود. بیش از ۹۰۰,۰۰۰ مشتری و نزدیک به ۲,۰۰۰,۰۰۰ سرور در چندین دیتاسنتر مختلف OVH نگهداری می‌شوند.

HOST-32L

CPU Intel Xeon D (D 1520)
RAM 32 GB DDR4 ECC
HDD 2x 2 TB
IP 1x IPv4
Connection 1 Gbit/s-Port
UNLIMITED Monthly Bandwidth
کلیه سرورها دارای خدمات پشتیبانی سطح پایه شرکت می باشد.

HOST-64L

CPU Intel Xeon D-1520
RAM 64 GB DDR4 ECC
HDD 2x 2 TB
IP 1x IPv4
bandwidth 250 Mbps
UNLIMITED Monthly Bandwidth
کلیه سرورها دارای خدمات پشتیبانی سطح پایه شرکت می باشد.

SP-32

CPU Intel Xeon E3-1270v6
RAM 32GB DDR4 ECC
HDD 2x 2 TB
IP 1x IPv4
Connection 1 Gbit/s-Port
UNLIMITED Monthly Bandwidth
کلیه سرورها دارای خدمات پشتیبانی سطح پایه شرکت می باشد.

SP-64

CPU Intel Xeon E3-1270v6
RAM 64 GB DDR4 ECC
HDD 2x 2 TB
IP 1x IPv4
bandwidth 500 Mbps
UNLIMITED Monthly Bandwidth
کلیه سرورها دارای خدمات پشتیبانی سطح پایه شرکت می باشد.

GAME-32

CPU Intel i7-6700K
RAM 32GB DDR4
HDD 2 x 480 GB SSD
IP 1x IPv4
Bandwidth 250 Mbps
UNLIMITED Monthly Bandwidth
کلیه سرورها دارای خدمات پشتیبانی سطح پایه شرکت می باشد.

FS-12T

CPU Intel Atom C2750
RAM 16 GB DDR3 ECC
HDD 3 x 4 TB
IP 1x IPv4
Connection 1 Gbit/s-Port
UNLIMITED Monthly Bandwidth
کلیه سرورها دارای خدمات پشتیبانی سطح پایه شرکت می باشد.